Hvorfor de som gjerne vil være perfekte (men langt ifra er det) ikke klarer å late som de er uperfekte.Del 2 kommentarer